Fit for 55 és az energiaszegénység

A Magyar Energiahatékonysági Intézet legújabb tanulmányának célja, feltárni, hogy a Fit for 55 javaslatcsomag épületenergetikával kapcsolatos elemei milyen hatással lehetnek a hazai energiaszegénységre, illetve milyen külföldi jógyakorlatok léteznek az érintett háztartások megsegítésére.

“Innovation Fund: Financing Innovative Clean Tech” online konferencia 2023. január 19-én

A konferencián az Európai Bizottság képviselői, iparági vezetők, befektetők, illetve a második nagyléptékű felhívás nyertes projektjeinek képviselői vitatják meg a tiszta technológiák finanszírozási kérdéseit. A konferencián elhangzottak hasznos információkkal szolgálhatnak az Innovációs Alap pályázati kiírásaiban való sikeres pályázás érdekében.

REKK Workshop - Települések fűtése megújuló energiával - Megvalósult projektek tapasztalatai első kézből

A REKK 2023. január 31-én megtatásra kerülő online workshopján azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet az egyedi gázfűtést biomasszára, geotermiára, vagy más megújuló energiára épülő, kisméretű távfűtőrendszerrel kiváltani. Milyen opciók vannak, hogyan érdemes elindulni a megújuló energiaforrásra alapozott közösségi fűtés felé vezető úton?

Bemutató az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) hatálya alá tartozó nagy kibocsátók fenntarthatóbbá tételéről szóló javaslatról

2023. január 12-án, csütörtökön, 13:00-kor a Green Policy Center bemutatja az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) jelenlegi hatálya alá tartozó magyarországi ipari létesítmények, erőművek és távhőszolgáltatók, légiközlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó javaslatát egy webinár keretében.

Átfogó tanulmány készült a MaTáSzSz és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ együttműködésében a Duna régió geotermikus potenciállal rendelkező országairól

Magyarország komoly tapasztalattal rendelkezik a geotermikus energia távfűtési célú felhasználása terén mind az EU-t, mind a Duna-régiót tekintve, amelyet a piac szereplői most megoszthatnak a geotermikus potenciállal, hőpiaccal és távhőszolgáltatással rendelkező Duna Régió országokkal. A MaTáSzSz és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ együttműködésében készült tanulmány átfogó képet ad Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia távhő rendszereiről, energia piacáról, geotermikus potenciáljáról, azok jelenlegi felhasználásairól és fejlesztési lehetőségeiről. A tapasztalatok átadására a célországokban olyan üzleti találkozók megtartását tervezzük, ahol a magyar vállalkozások számára egyaránt lesz lehetőség tudásátadásra és kapcsolatépítésre is.

Megjelent a távhőszektor statisztikai adatait tartalmazó kiadvány

Megjelent a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közös kiadványa, amelyből megismerhetjük a távhőszektor 2021. évi működési adatait.

A MaTáSzSz is csatlakozott a Euroheat & Power kezdeményezéséhez miszerint felül kell vizsgálni az "elsődleges fás biomassza" meghatározását

A MaTáSzSz is csatlakozott a Euroheat & Power kezdeményezéséhez, melyben felszólítja az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és az EU Tanácsát, hogy vizsgálja felül az "elsődleges fás biomassza" meghatározását.

Horizont Európa program 5. klaszter (klíma, energia és mobilitás) információs nap és brokerage event (2022. december 15-16.)

Az információs napon az Európai Bizottság bemutatja a 2023-24-es munkaprogramjában szereplő klíma, energia és mobilitás témájú 2023-as felhívásait. A leendő pályázók tájékoztatást kapnak az új munkaprogramban szereplő támogatási lehetőségekről. A munkaprogram a zöld és digitális átállásra összpontosít, hogy 2050-re Európa elérje a klímasemlegességet.

Együttműködésben a Debreceni Egyetem Műszaki Karával a jövő szakembereinek képzése érdekében

A 2022. évi Épületgépészeti Szakmai Napon ünnepélyesen aláírtuk a Debreceni Egyetem Műszaki Karával együttműködési megállapodásunkat. Az együttműködés célja a jövőért felelősen gondolkodó felnövekvő műszaki értelmiség elméleti, szakmai és gyakorlati képzésének előmozdítása, továbbá a távhőszolgáltatás és távhőtermelés műszaki-szakmai utánpótlásának biztosítása.

Rangos elismerésben részesült Orbán Tibor, a Budapesti Közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese

Budapest Főváros Közgyűlése BUDAPESTÉRT DÍJAT adományozott Orbán Tibor, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese részére a budapesti távhőellátás fejlesztése, az energiahatékonyság fokozása és a megújuló energiaforrások rendszerintegrációja érdekében kifejtett, kiemelkedő szakmai tevékenységéért.