AZ ETE 2020-21. ÉVI KITÜNTETETTJEI

A pandémia az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tevékenységét is jelentős mértékben megváltoztatta. A szakmai és egyesületi tevékenységükért díjazottaknak a kitüntetést rendszeresen a Küldöttközgyűlésen adtuk át. Tekintettel arra, hogy a közgyűlést mind az előző, mind az idei évben on-line formában tartottuk, a kitüntetések átadását későbbi időpontra halasztottuk.

A 2020. és 2021. évben a következő aktív tagjaink részesültek díjazásban: 

Energiagazdálkodásért kitüntetésben részesült.

Bubálik Sándorné

az ETE aktív tagjaként férjét évtizedeken keresztül segítette az ETE Veszprémi Csoportjának vezetésében, gazdag hazai és külföldi tanulmányutak szervezésében. Elsősorban Ő végezte azokat az adminisztratív munkákat, amelyek a balatonaligai majd a soproni országos konferenciák lebonyolítását biztosították.

Gyenis Miklós

2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Szakdolgozatát az Egyetem diplomadíjjal jutalmazta. Jelenleg a Pécsi Távhő Kft. minőségügyi vezetője. Aktívan részt vesz a Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában, szakmai előadásokat tart.

Kaszás István

1999 óta tevékenykedik a Távhő szolgáltatási szakmában, 2005-től a Tarjánhő KFT. osztályvezetője, majd fejlesztési vezetője. Az ETE-n kívül aktív tagja a MaTáSSZ-nak, szervezője Salgótarjánban a Távhőszolgáltatás Napja témájú évenként szervezett rendezvénynek.
 

Koós László

40 éve aktív ETE tag. Többféle oktatási tevékenységet folytatott. Szívügyének tekinti a fiatal nemzedék energetikai ismereteinek bővítését és szemléletének kialakítását. Hosszú éveken keresztül tartott középiskolákban energetikai témájú előadásokat, valamint szervezett tanulmányutakat.
 

Szauter Ákos

a SzÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója. Vezetésével jelentős fejlesztések valósultak meg a város távhőszolgáltatásában. Decentralizált távhőhálózatot alakítottak ki és körvezeték került kiépítésre, új fogyasztókat kapcsolt rá a távhőszolgáltatásra. 9 éve aktív tagja az ETE-nek.

 

Szikla Géza-díjjal kitüntettek:

Hadzsi Sándor

a Mátrai Csoport leköszönő elnöke. A csoport munkájának hosszú éveken keresztül történő támogatásával, majd az elnöki feladatoknak az Erőmű bonyolult átalakulási folyamainak idején való felvállalásával nagy szerepe volt abban, hogy a csoport lényegében töretlenül tud működni. Az Erőmű egyik meghatározó szakmai irányítójaként fontos szerepet töltött be Magyarország második legnagyobb működő erőművének üzemeltetésében.
 

Némethi Balázs

"Távfűtési hőközpontok vizsgálata" című diplomatervét 2000-ben a Hőszolgáltatási Szakosztály díjazta. Azóta jelentős eredményeket ért el a hőszolgáltatási szakmában. Vezetője a Főtáv Távfelügyeleti Diszpécser szolgálatának és egyben az Irányítási Igazgatóság osztályvezetője. Még egyetemistaként lépett be az ETE-be. 2013 óta a Hőszolgáltatási Szakosztály vezetőségi tagja. Oktat a BME-n. A MaTáSZSZ Műszaki Bizottságának tagjaként fontos szerepet tölt be a két szervezet együttműködésében.
 

Szabó Imre díjjal kitüntetett:

Bubálik Sándor

több évtizeden keresztül volt az ETE Veszprémi Csoportjának emblematikus elnöke. A Csoport évtizedeken keresztül országos energetikai konferenciákat szervezett Balatonaligán. Ezek a rendezvények az ETE központi programjának is fontos eseményei voltak. A konferencia sorozat a rendszerváltás után a balatonaligai lehetőség megszűnését követően Sopronban tartották meg és kiegészítették ausztriai látogatással. Sikeres rendezvények megszervezése a körülmények változása folytán nem volt fenntartható. A Veszprémi Csoport hosszú éveken keresztül - saját maga által megtermelt anyagi eszközök igénybevételével - évente cserelátogatásokat szervezett lengyelországi és erdélyi energetikusokkal. Bubálik Sándor vezetésével a Veszprémi Csoport tevékenysége évtizedeken keresztül példamutató volt.

Ségner J. A.-díjjal kitüntetett:

Zanatyné Uitz Zsuzsanna

Egyesületünk egyik legaktívabb tagja és a hőszolgáltatási szakma kimagasló művelője és szakértője. Az ETE-ben egyaránt tevékenyen vesz részt mind a Hőszolgáltatási Szakosztály, mind a Somogy megyei Csoport munkájában. Szakcikkeinek és szakmai előadásainak  felsorolása is több oldalt igényelne. A Hőszolgáltatási Szakosztály 2020.évi online Vándorgyűlésének egyik fő szervezője és lebonyolítója volt. Elnökségi tag a MaTáSSZ-ban és Mérnök Kamara Energetikai tagozatában. Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztály alelnöke.
 

Kerényi A. Ödön-díjjal kitüntetettek

Ludányi György

több évtizeden keresztül volt az ETE Mátrai Csoportjának emblematikus vezetője, elnöke. Döntő szerepe volt abban, hogy ez a csoport töretlenül, aktívan és eredményesen működött. Ludányi György kiemelkedő munkát végzett az Erőmű rekonstruálásban, fejlesztésében, a kéntelenítő rendszer megvalósításában. Ludányi György jelenleg is aktív tagja Egyesületünk elnökségének.

Dr. Zsebik Albin

Egyesületünk működtetésének motorja. Tevékenysége évtizedek óta meghatározó az ETE életében. A közelmúltban kezdeményező szerepet töltött be új szakosztályunk, az Energiahatékonysági Szakosztály létrehozásában és működtetésében. Egyik fő szervezője és megvalósítója az Egyesület munkaprogramjának gerincét képező KLENEN konferenciáknak. Folyamatosan részt vesz a talán legeredményesebben működő szakosztályunk, a Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában. Az ETE vezető tisztségviselői közül ő az, aki egyetemi kapcsolatai révén folyamatos együttműködést tart fenn az energetika fiatal szakembereivel.
 

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz jó erőt, egészséget és sok sikert kívánunk!