„Figyelemmel a Kormány által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzetre és a nemrégiben bevezetett kijárási korlátozásra, okkal feltételezhető, hogy azokban a távhővel ellátott épületekben, ahol hagyományos - rádiótávleolvasásra nem alkalmas, csak vizuálisan leolvasható – költségmegosztók vannak felszerelve, a leolvasás a szokott időben, május-június hónapokban nem lesz lehetséges, így a költségmegosztást végző szolgáltatók ezekben az épületekben a díjmegosztási arányokat sem tudják a megszokott forgatókönyv szerint szolgáltatni a lakóközösségek számára. A jelenleg rendelkezésre álló információkra alapozva az feltételezhető, hogy a folyamat legalább két hónap késedelmet szenved majd, mivel a leolvasásra a legoptimistább elképzelések alapján is legkorábban csak július hónapban, vagy később kerülhet sor.

A fentiekben ismertetett probléma országosan több mint 50.000 lakást érint, és a jelenlegi helyzetben indokoltnak tűnik, hogy a megoldásra kiemelt figyelmet fordítsunk. A távhőszolgáltatóknak, az érintett díjfizetőknek és a költségmegosztást végző társaságoknak egyaránt fel kell készülniük a helyzet kezelésére. Erre figyelemmel javasoljuk, hogy a tagvállalatok készüljenek fel a probléma kezelésére. Ideális az lenne, ha a távhőszolgáltatók országosan egységesen, vagy legalábbis nagyon hasonlóan kezelnék a kérdést, az alábbiak szerint:

 

  • vegyék fel a kapcsolatot a működési területükön tevékenykedő költségmegosztást végző társaságokkal és kérjenek tőlük tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az adott szolgáltató a városban összesen hány épületben és hány lakásban végez költségmegosztást és ezek közül hány épület illetve lakás érintett?
  • a Távhőszolgáltatók kezdeményezzék a működési területükön tevékenykedő költségmegosztást végző társaságoknál, hogy azok lehetőleg még április folyamán vegyék fel a kapcsolatot a velük szerződésben lévő és a problémában érintett Lakóközösségek képviselőivel és már előzetesen tájékoztassák őket arról, hogy a leolvasás – és emiatt a távhőszolgáltató részéről az elszámoló számla kibocsátása – csak egy későbbi időpontban történhet meg. A távhőszolgáltatók kérjenek visszajelzést a tájékoztatás megtörténtéről. Amennyiben van rá lehetőség, úgy a távhőszolgáltatók hírlevelükben, vagy egyéb módon szintén hívják fel a Lakóközösség figyelmét a problémára.
  • a Távhőszolgáltatók az elszámoló számlák kibocsátásához szükséges díjmegosztási arányokat, a kialakult helyzetre figyelemmel legkésőbb szeptember 30-ig fogadják be – amennyiben ezt a jogszabályi és technikai feltételek lehetővé teszik – és erről tájékoztassák a költségmegosztást végző társaságokat és a Lakóközösségek képviselőit.”