Hűtésszolgáltatási Műhelybeszélgetés a BKM Nonprofit Zrt.-nél

 

A MaTáSzSz Műszaki Bizottságában kiépült szakmai együttműködési hagyományok és jó kollegiális kapcsolatokra alapozva három távhőszolgáltató társaság találkozott egy szakmai eszmecsere keretében 2024. február 22-én Budapesten. A BKM Nonprofit Zrt. Kalotaszeg utcai telephelyének Márványtermében tartott rendezvényen a fővárosi távhőszolgáltató azokat a tapasztalatokat és tanulságokat osztotta meg a Pécsi Távfűtő Kft. és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. kollégáival, amelyeket az elmúlt évek során és jelenleg is futó komplex hőszolgáltatási vállalkozásai során szerzett.

A pécsi és debreceni kollégák érdeklődése elsősorban a hűtésszolgáltatási piacra való távhőszolgáltatói belépés lehetőségeire, körülményeire irányult, így a rendezvény fókusza is ez volt. Bár a fővárosi távhőszolgáltató immáron távhűtő rendszert is üzemeltet, távhűtési szolgáltatást is nyújt a Városligetben, ennek a megoldásnak az adottságai, körülményei olyan egyediek, hogy általános érvényű tanulságokért inkább az épületenkénti hőszivattyú és hűtőgép telepítésével megvalósított új távhőfogyasztói bekapcsolások eseteit mutatták be a BKM szakemberei.

A találkozón mindhárom részről több szakterület is képviseltette magát, így a projekteket üzletfejlesztési, szerződéses, pénzügyi, műszaki tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és energetikai vonatkozásokban is részletekbe menően ismerhették meg az érdeklődők. A délelőtt folyamán az egyes tématerületeket előbb rövid előadás mutatta be, amelyekkel kapcsolatban azután kérdések megfogalmazására nyílt lehetőség.

Az eszmecserét követően a résztvevőket ebédre látta vendégül a BKM, ami után rögtönzött látogatás zajlott a BKM hőközponti blokkgyártó csarnokában és a reprezentatív telephelyi bemutatóhőközpontban.

Végezetül a délelőtt bemutatott fejlesztések kiemelt területén, a közeli BudaPart városrészben került sor üzemlátogatásra, ahol a résztvevők megtekinthették mind a hűtő-fűtő hőközpontot, mind pedig a tetőre telepített hőszivattyút is, illetve a kivitelezés és üzemeltetés további részleteivel ismerkedtek meg.

A találkozó során többször is elhangzott, hogy ugyan a projektek hőszolgáltatási szempontból sikeresen működnek, de minden területen sok korábban ismeretlen problémát kellett a távhőszolgáltatónak leküzdenie, egyes korábbi döntéseket a későbbi projektekben új megoldásokkal váltottak le. Reméljük, a nyílt tapasztalatcsere hozzásegíti a később indulókat, hogy az ő szintén sikerre vezető útjuk kevésbé legyen rögös.

https://www.facebook.com/mataszsz/posts/pfbid04c22NsJPKqyy29nxZb1ZsbvBSYyFUmRcgWvQ3kSKs5Q7ATYZ3Fj8nBTr87hY8Nmhl