Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2020. április 22-én elhunyt dr. Molnár László, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület főtitkára, az ETE Energetikai Tudományos Tanácsának elnöke.

A szakember rendszeres résztvevője és előadója volt MaTáSzSz szakmai rendezvényeinek és konferenciáinak. 
Mély megrendüléssel vesszük tudomásul, hogy halálával nemcsak felkészült, a munkájához értő jó szakember, hanem egy kiváló ember is távozott közülünk.
Emlékét megőrizzük!