A Tanács elfogadta az éghajlat-változási ügyekkel kapcsolatos álláspontját: A tagállamok 2027-től szén-dioxid-árat akarnak az épületekben felhasznált fosszilis tüzelőanyagok tekintetében

A francia elnökség közvetítésével a Fit for 55 5 dokumentumával kapcsolatban (EU ETS, Szociális Éghajlatvédelmi Alap, erőfeszítés-megosztás, LULUCF és CO2 a gépkocsikra) kompromisszum született; a tagállamok között intenzív tárgyalások folytak számos kérdésről, különösen a keretösszeg nagyságáról és a Szociális Éghajlatváltozási Alap módozatairól. Az alap célja, hogy kártalanítsa a legsebezhetőbb fogyasztókat, akiket az ETS2 érint, ami ágazatunk számára az ETS reformjának kulcsfontosságú szempontja.

A kompromisszum közelebb visz minket a fűtési szektor egyenlő versenyfeltételeihez. 2027-től az épületek fűtési és hűtési rendszereiben felhasznált valamennyi fosszilis tüzelőanyag – amelyek nem tartoznak a jelenlegi kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá – az új kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2 vagy ETS épületek és közúti közlekedés) hatálya alá kerülne.

Az Európai Parlament intenzív tárgyalásainak eredményeképpen enyhülnek az ETS2 árjelzései, és jelentősen késlekedni fog a lakossági szektorra vonatkozó bevezetése (2029-től és feltételesen).

A Tanács, a Parlament és a Bizottság közötti tárgyalások a nyár után, a cseh elnökség alatt kezdődnek. Az EHP együtt fog működni a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy pozitív eredményt érjen el egy olyan értelmes ETS2-vel, amely lehetővé teszi a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású távfűtés és távhűtés versenyképességének növelését és további növekedését.

 

A Tanács elfoglalta a REDIII-ról és az EED-ről szóló álláspontját: a tagállamok előkészítik az utat a távfűtés és távhűtés további növekedéséhez

 

Az EU 27 energiaügyi minisztere nyilvánosságra hozta álláspontját a Fit for 55 csomag 2 dokumentumáról: a megújuló energiaforrásokról szóló (REDIII) és az energiahatékonysági irányelvekről (EED).

REDIII: A távhő, mint a megújuló energiaforrások és a hulladékhő integrálásának és a villamosenergia-hálózat rugalmasságának eszköze

A Tanács nem tért el jelentősen a Bizottság REDIII-ra vonatkozó javaslatától, és a közelgő tárgyalások keretében meglehetősen pozitív kilátásokat adott a távfűtés és távhűtés számára.

A Bizottság javaslatával összhangban a Tanács megállapodott abban, hogy 2030-ra kötelező uniós szintű célként 40%-ban megújuló energiaforrásokból származó energiát határoz meg (ami a jelenlegi 32%-hoz képest növekedést jelent).

A megújuló energiaforrások fűtési és hűtési célú felhasználását illetően a Tanács megállapodott abban, hogy 2026-ig nemzeti szinten évente 0,8 százalékpontos, 2026 és 2030 között pedig 1,1 százalékpontos, fokozatos, kötelező erejű növelést hajt végre, amelyet a tagállamok konkrét indikatív célkitűzései egészítenek ki. Emellett a Bizottság javaslatával összhangban a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célérték a távfűtés és távhűtés területén a 2021-2030 közötti időszakra szintén 1,1 százalékpontról 2,1 százalékpontra emelkedik, de továbbra is indikatív marad.

A hulladékhő széles körben elismert; a Tanács célja, hogy előmozdítsa a távfűtési hálózatokban való felhasználását, nagyobb szerepet és láthatóságot biztosítva számára a fűtési és hűtési, a távfűtési, az épületekre vonatkozó és az ipari al-célok tekintetében.

A Bizottság javaslata a 24. Cikknek a távhőtermelésről szóló legfontosabb szempontjait megtartotta, beleértve a harmadik felek integrációját is.

A Tanács álláspontjának egy másik biztató aspektusa, hogy hangsúlyozza a távhőtermelés és távhőszolgáltatás szerepét a villamosenergia-hálózat egyensúlyának fenntartásában és a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia (hőszivattyúk révén történő) integrálásában, hogy elkerülhető legyen a korlátozás. Ez lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a megújuló villamos energiával működő hőszivattyúkat beszámítsák a fűtésre és hűtésre, valamint a távfűtésre és távhűtésre vonatkozó megújuló célértékekbe.

A Tanács javasolja továbbá a faalapú biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok szigorítását, amelyeket a 10 MW-os teljesítményű létesítményekre kellene alkalmazni. A biomasszával kapcsolatos ellentétes helyzet ellenére, különösen a Parlament részéről, a Tanács eltörölte a kaszkádelvre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktust, némi rugalmasságot biztosítva a tagállamok számára az eltérések engedélyezésének lehetőségével.

 

EED: a hatékony távhő új és fokozatos meghatározása a megújuló energiaforrások és a hulladékhő egyenlően kezelésével

Az energiaügyi miniszterek által az EED-ről jóváhagyott szöveg, amely a német delegáció által az energiahatékonysági célkitűzésekre vonatkozó kiegészítést is tartalmaz, szintén meglehetősen pozitív eredmény a DHC-ágazat számára.

A hulladékhő és a megújuló energiaforrások egyenlő kezelése, valamint a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés 2045-ig történő kiterjesztése a hatékony kapcsolt energiatermelés meghatározásában támogatni fogja az ágazat növekedését és fokozatos korszerűsítését.

A nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés III. Mellékletben szereplő meghatározása egyértelművé teszi, hogy a 270 g CO2 / 1 kWh kritérium csak azokra a kapcsolt energiatermelő egységekre vonatkozik, amelyeket az irányelv átültetése után építettek vagy jelentősen felújítottak, ami pozitív eredmény.

 

A tagállamok többségének támogatása érdekében a francia elnökség beleegyezett abba, hogy a primerenergia-fogyasztásra vonatkozó kötelező célértéket elhagyják. Ez Spanyolország utolsó pillanatban érkezett kérése volt, amely számos más uniós tagállam támogatását is összegyűjtötte, és bekerült az általános megállapodásba. Ez összehangolt fellépést tesz szükségessé, hogy a közelgő tárgyalások során megpróbáljuk visszaállítani a kötelező célértéket.

Végül, de nem utolsósorban, az általános megközelítés másik kulcsfontosságú szempontja az ipari ágazatban a fosszilis tüzelőanyagokból származó energiamegtakarítás bevezetése, amelyet az energiamegtakarítási kötelezettségekről szóló 8. Cikk szerinti módszertanban figyelembe kell venni.

EU update_ Council adopted its positions on REDIII and EED

Council update Part II_ Member States adopted their position on Climate files