A Parlament szavazatai alapján az EED és a RED kulcsfontosságú győzelmet aratott, de a primer fa biomassza továbbra is kihívást jelent

 

Szeptember 14-én az Európai Parlament elfogadta álláspontját a Fit for 55 csomag két kulcsfontosságú dokumentumával, az energiahatékonysági irányelvvel és a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvvel kapcsolatban. A  tárgyalások megkezdődnek Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság között a végleges jogszabályokról való megállapodásról. A cseh elnökség bejelentette, hogy ezt a folyamatot az év végéig szeretné lezárni.

 

Az alábbiakban az EHP titkársága ismerteti a legfontosabb tudnivalókat.

 

A Niels Fuglsang (SD, Dánia) által vezetett, az energiahatékonysági irányelv átdolgozásáról szóló jelentést a plenáris ülés 469 igen szavazattal, 93 nem ellenében és 82 tartózkodás mellett elfogadta. A plenáris ülésen benyújtott különálló módosítások közül egyet sem fogadtak el.

 

Az elfogadott szöveg kötelező energiamegtakarítási célokat határoz meg mind a primer (42,5%), mind a végső (40%) energiafogyasztás tekintetében az EU-ban a 2007-es referenciához képest 2030-ig. Az Európai Parlament elfogadta az adatközpontokból származó hulladékhő kötelező felhasználását távhő rendszerekben a 100 kW-nál nagyobb teljes névleges energiafelvétellel rendelkező adatközpontok esetében.

 

Az EHP javaslatát követően a hatékony távhő rendszerek meghatározásának implementációját 2025-ről 2027-re, a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő erőművekét pedig 2026-ról 2028-ra módosították. A 24. cikkben egy új bekezdés foglalkozik az eredeti javaslatban szereplő hulladékhő és a megújuló energiaforrások részesedése közötti megkülönböztetéssel.

 

A III. mellékletben a Parlament úgy döntött, hogy támogatja a Bizottság nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés kritériumaira vonatkozó javaslatát. Ennek alapja a fosszilis tüzelőanyagok kapcsolt energiatermeléséből származó közvetlen szén-dioxid-kibocsátás, amennyiben ez kevesebb, mint 270 gCO2 1 kWh kiadott teljesítményre vonatkoztatva. A földgáz továbbra is engedélyezett lesz az újonnan épített vagy jelentősen felújított kapcsolt energiatermelőknél.

 

A 23. cikk értelmében a képviselők úgy döntöttek, hogy a legalább 35.000 lakosú településeken (a javasolt 50.000 helyett) helyi fűtés és hűtés tervezése szükséges.

 

További fontos pontokat fogadtak el az újonnan létesített vagy jelentősen felújított távhő rendszerek energiahatékonyságának javítását célzó új pénzügyi támogatásról, valamint a 28. cikk értelmében a helyi távhő hálózatok szén-dioxid-mentesítésének megvalósításához szükséges legjobb gyakorlatokra vonatkozó helyi szakértői és technológiai segítségnyújtás létrehozásával kapcsolatban.

A Markus Pieper (EPP, Németország) által vezetett, a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvről szóló jelentést 418 igen szavazattal, 109 nem és 111 tartózkodás mellett fogadták el.

 

Az Ipari Bizottság álláspontjához hasonlóan az európai parlamenti képviselők is ambíciózusabb célkitűzéseket követelnek a megújuló energiaforrások terén (45%-os teljes megújulóenergia cél). A Parlament a Tanácshoz hasonlóan a hulladékhő nagyobb mértékű elismerését kéri a megújuló részcélokban, valamint hangsúlyozza a távhő szerepét a villamosenergia-hálózat egyensúlyának fenntartásában és a megújuló villamos energia integrálásában. Végezetül a javaslat a 24. cikk REDII távfűtésre vonatkozó rendelkezéseire épít, lényegesebb változtatás nélkül.  

 

Elfogadták azonban a primer fa biomasszáról (PWB) szóló kompromisszumot, amelyet az EPP, a Renew Europe és az S&D (AM 42-48) kötött. Az Emma Wiesner EP-képviselő által javasolt módosítást, amely bevezetné a minőségi „körfa” fogalmát, és további kivételeket biztosítana a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatban (AM 25), a 3 képviselőcsoport közötti kompromisszum miatt nem bocsátották szavazásra. Az álláspont tartalmazza a primer fa biomassza (PWB) új definícióját, az eredeti ENVI javaslathoz képest több kivétellel (erdőtüzek megelőzése, közlekedésbiztonsági, természeti katasztrófák vagy kártevők elleni védekezés által érintett erdő/fa). A képviselők úgy döntöttek, hogy a primer fa biomassza továbbra is beleszámíthat a megújuló célba, azonban a támogatásokat eltörölték. Emellett felső határt vezettek be a növekedésének korlátozására. Ez a felső határ nem a tüzelőanyag-mennyiséghez, hanem a primer fa biomasszából származó tüzelőanyagoknak a teljes energiafogyasztásban való részesedésére vonatkozik (2017-2022-es átlag).

 

Néhány kulcsfontosságú győzelem után, a primer fa biomasszával kapcsolatos kihívásokhoz közeledve az EHP és energiapolitikai bizottsága folytatja munkáját tárgyalásokkal, hogy a lehető legjobb keretet biztosítson az ágazat növekedéséhez.

 

További információ:

 

Elfogadott szövegek (feltöltés alatt): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-09-14-TOC_EN.html
 

Sajtóközlemény

 

Az Európai Bizottság javaslata a magas energiaárak kezelésére

 

Az ukrajnai háború miatt folyamatosan emelkedő energiaárak miatt az Európai Bizottság új, rendeletbe foglalt sürgősségi intézkedéseket terjesztett elő a villamosenergia-árak kezelésére. A rendeletet (https://www.euroheat.org/e/t/c/929217FF-8587-4BB6-AD58CEF9C2D44C5E/?link=A152171F-14CB-484A-A79D822BFC1BDAFD ) várhatóan szeptember 30-án, az Energiaügyi Tanács rendkívüli ülésén fogadják el. Többek között a következőket tartalmazza:

 

- A villamosenergia-kereslet csökkentésének összehangolása az egész EU-ban, beleértve a villamosenergia-kereslet csökkentésére vonatkozó kötelező 5%-os célt a csúcsidőszakokban, amikor a gáz határozza meg a marginális árat

- 180 EUR/MWh összegű felső határ az inframarginális villamosenergia-termelők bevételeire

- Szolidaritási hozzájárulá az olaj-, gáz-, szén- és finomítóipari tevékenységekből származó többletnyereségből

- E bevételek felhasználása a magas energiaárak fogyasztókra gyakorolt hatásainak enyhítésére, keresletcsökkentő intézkedések támogatására.

 

A Bizottság emellett tovább dolgozik az energiaszolgáltatók piacán a likviditás javítását célzó eszközökön, és felülvizsgálja az ideiglenes állami támogatási válságkeretet.

 

Amint azt Van der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló beszédében megerősítette, 2023 elején javaslatot tesznek az energiapiacok strukturális reformjára, és már októberben megkezdődnek az érdekeltekkel folytatott konzultációk. Az EHP szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, és következetesen lépni fog a távhő ágazat érdekeinek védelme érdekében.

 

Bővebb információ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489