A környezetbarát távfűtésről tanácskoztak Szabadkán szerb és magyar szakemberek és a együttműködési megállapodás aláírására is sor került

 

 

A konferenciáról a Hét Nap Online tudósításában így számolt be:

Szerbia képviseletében az Újvidéki, a Szabadkai és a Kragujevaci Távhőszolgáltató, Magyarországról a FŐTÁV, SZETÁV, MaTáSZSZ és a PÉTÁV érkezett a rendezvényre, de Horvátország és Románia vezető szakemberei is bemutatták és megvitatták a lakóépületek, illetve -közösségek fűtési költségei csökkentésének módozatait, a levegő minőségének javítása, az energiaimport és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése mellett. Hangsúlyt kaptak a konkrét finanszírozási és digitalizációs lehetőségek is.

A konferencián elhangzott, hogy a távfűtés szerepe Szerbia, a Balkán, Kelet-Közép-Európa nagyvárosaiban igen jelentős. A szerb háztartások negyede, ezen belül a városi lakások mintegy fele távfűtéssel működik, és csaknem 60 városban van távfűtés. Szerbiában az épületek nagy része túlzott energiaigényű, hiszen a szerbiai lakások fajlagos fűtési célú energiafogyasztása több mint kétszerese az európai uniós átlagnak. Ennek oka elsősorban a távfűtött épületek és távhővezetékek fizikai állapota.

A konferencián több sikeres programot is bemutattak. Köztük volt az Újvidéken már működő projektum, melynek keretében a távhő egy részét az áramtermelés során előállított hulladékhőből fedezik. Hasonló megoldás Budapesten, Bécsben és sok más európai városban is van, és az Európai Fejlesztési Bank (EBRD) támogatásával a ReDEWeb projektum keretében valósult meg.

Ismertették a szintén európai finanszírozással létrejövő távhővezeték-cserét, illetve a hálózat-korszerűsítést Szabadkán. Ennek nyomán minimálisra csökkent a hőelosztás során fellépő energiaveszteség.

Szabadka és Szabács a távfűtött épületek energiafogyasztásának csökkentésében is jó példát mutat Szerbiában. Szabadkán sikerült megoldani az épületekben a fűtés megfelelő mérését és szabályozását, valamint — Szerbiában példaértékű módon — a mérésalapú távhőelszámolást. Szabácson EBRD-finanszírozással a távfűtő cég és a város szervezésében alakították ki az épületek hőfogyasztásának csökkentésére irányuló programot.

A konferencián továbbá a Vajdaság szomszédságában levő két magyar nagyvárosban — Szegeden és Pécsen — sikeresen megvalósított, a megújuló energián alapuló távfűtést is bemutatták.

Az esemény keretében a szerb és a magyar távhőszövetségek közti együttműködési megállapodást is aláírták, mely teret ad a jövőbeli közös munkának és tapasztalatcserének.

 

https://hetnap.rs/cikk/A-kornyezetbarat-tavfutesrol-tanacskoztak-Szabadkan-39682.html