Zarándy Pál 80. születésnapjára


Július 22-én 80 éves lett Zarándy Pál kollégánk, a hazai energetikai szakma egyik nagy öregje.


Zarándy Pál a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán szerzett villamosmérnöki oklevelet, majd tudását közgazdásági oklevéllel egészítette ki, melyhez kitűnő angol és német nyelvtudás társul.


Talán nem túlzás azt mondani, hogy Zarándy Pálnak az élete a magyar energetika. Pályakezdő mérnökként épületvillamossággal kezdett foglalkozni, azonban pályafutása elején 1968-ban igazi szakmai otthonra lelt. Ekkor csatlakozott az akkor egyik legrangosabb szakmai műhelyhez, az ERŐTERV vállalatához, ahol keveseknek megadatott ívű pályát futott be. A szakmai ranglétrát végigjárva, vezette a Fejlesztési Osztályt, majd a Létesítményi és Műszaki Fejlesztési Főosztályt. 1991-ben az ERŐTERV műszaki igazgatójának nevezték ki, majd a vállalat vezérigazgató helyettese lett. 1996-ban az ERŐTERV vezérigazgatójává választották, mely pozícióját 2002-es nyugdíjba vonulásáig megtartotta.


Vezetői tevékenységének is bástyája volt a mély szakmaiság megtartása, megőrizve a vállalat alapítójának, Lévai professzornak a szellemiségét.


Zarándy Pál szakmai közéleti tevékenységét röviden felsorolni is nehéz. Számos társadalmi pozíciót vállalt, vállal, a magyar energetika érdekeit, szakmai előrehaladását képviselve. A teljesség igénye nélkül, alapítója, majd egy ízben elnöke, illetve évtizedek óta elnökségi tagja a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozatának. A Magyar Energetikai Társaságnak sok éven át ügyvezető elnöke, majd elnöke, az MMK elnökségének több alkalommal a tagja, az MMK energetikai szakértője, szóvivője.


Szakmai munkásságát és példaértékű közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el, amelyek közül kiemelkedik a 2020. évben kapott rangos állami elismerés, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatának kitüntetése, az MMK Zielinski Szilárd díja és az MMK Energetikai Tagozat Ronkay Ferenc díja.


Zarándy Pál megkérdőjelezhetetlen tisztessége, erkölcsi példamutatása követésre érdemes mindenki számára. Elmélyült szakmai tudása, felkészültsége szerénységgel és közvetlen, barátságos stílussal párosul, amely méltán emeli az energetikai szakma legkiválóbb kollégái sorába.


Kedves Pali!


Isten éltessen 80. születésnapodon!


Az MMK energetikai tagozatának elnöksége és tagsága nevében


Orbán Tibor s.k.                                    Molnár Szabolcs s.k.
   elnök                                                     elnökhelyettes