Vörös Szilárd

IMI HYDRONIC ENGINEERING

Távhő HMV hőcserélő primer oldali térfogatáram korlátozása téli/nyári üzem esetén

2. rész

 

   A hőközponti kapcsolás egyik fontos szerelvénye a kombinált térfogatáram korlátozó és nyomáskülönbség szabályozó szelep, az ún. „dP-V” szelep. Szerepe, hogy a lekötött teljesítményhez tartozó térfogatáramot biztosítsa, azaz beszabályozott legyen a hőközpont, illetve, hogy megfelelő nyomáskülönbség álljon rendelkezésre a motoros szabályozó szelepek számára.

Az alábbi táblázatban látható a különböző üzemállapotokban igényként jelentkező „dP” és „V” összetartozó értékpárok. A nehézség az, hogy a közös ágba elhelyezett, egyetlen „dP-V” szelep nem képes ezeket a különböző „dp” és „V” igényeit kielégíteni.

Míg télen a „dP-V” szelep, a motoros szelepek ellen dolgozik, addig nyáron egyáltalán nem dolgozik, hanem teljesen nyitva van. A „dP-V” szelep működési esélyeit javítja, ha a fűtési és HMV teljesítmény igények közel vannak egymáshoz, hiszen ekkor a térfogatáram igények és a hozzátartozó „dp” igények sem olyan eltérőek. A másik megoldás lehet, hogy hőcserélőként alkalmazunk egy-egy térfogatáram korlátozó motoros szelepet.

 

Mi is az térfogatáram korlátozó szelep?

   Először is tisztázzuk azt, hogyan működik, egy térfogatáram korlátozó szelep? A térfogatáram korlátozó szelep, egy olyan kombinált szelep, amelyben a motoros szabályozó szelep (MSZ) és a beszabályozó szelep (BSZ) részén, a beépített nyomáskülönbség szabályozó, membrános szelep (DP) állandó és fix nyomáskülönbséget tart, Így a hálózatban megjelenő, változó rendelkezésre álló nyomáskülönbség ellenére az „MSZ+BSZ” részén állandó lesz a nyomáskülönbség, azaz adott „kv” értékhez, előre meghatározott módon, állandó lesz a térfogatáram.  Tulajdonképpen tehát két darab sorba kapcsolt szelepről beszélünk, ahol az egyik egy segédenergia nélkül működő szelep (a „DP” rész), ami a másik segédenergiával működő motoros szelepen (az „MSZ+BSZ” rész) szabályozza a nyomáskülönbséget.

Mivel egy térfogatáramkorlátozó szelep, a fix rugóelőfeszítés miatt csak egy térfogatáramot tud korlátozni, adódik a kérdés, hogyan lehetséges a hőközpontban igénykét jelentkező több térfogatáramot kezelni?

A megoldás: hőcserélőként egy-egy térfogatáram korlátozó szelep és egy-egy okos meghajtó, melynek segítségével hőcserélőként két-két üzemállapothoz tartozó térfogatáramot tudunk korlátozni.

Két térfogatáram korlátozó, két-két térfogatáramra

Az alábbi ábrán a párhuzamosan kapcsolt HMV illetve fűtési hőcserélő látható egy-egy TA-MODULATOR térfogatáram korlátozó motoros szeleppel. A lenti ábrán az egyéb szükséges szerelvényeket nem ábrázoltuk, ahogy a TA-SLIDER okosmeghajtót sem, jóllehet ez utóbbi nélkül nem tudjuk megvalósítani a hőcserélőként szükséges két különböző térfogatáram korlátozását.

 

A HMV hőcserélő esetében a téli/nyári üzem egyértelműen megkülönböztethető, az adott hőszolgáltatási menetrend alapján változó a primer előremenő hőmérsékletnek megfelelően. Az alacsonyabb nyári primer előremenő hőmérséklethez, nagyobb térfogatáram tartozik. A fűtési igények kielégítéséhez tartozó térfogatáram igény meghatározása már nehezebb kérdés. Az épület jellegétől függ, hogy a hőigény csak a külső hőmérséklet függvénye vagy vannak olyan fogyasztók, melyek teljesítménye kevésbé függ ettől. Mindenesetre meghatározandó egy olyan küszöbérték, melytől más térfogatáramra van szükség a fűtési hőcserélő esetében is, teljesen nyitott motoros szelepnél. Mind a HMV, mind a fűtési hőcserélő esetén az épületfelügyelettől kapott digitális jel alapján történik meg a TA-SLIDER okosmeghajtó segítségével a TA-MODULATOR szelepszár hosszának átállítása, azaz a maximálisan korlátozandó térfogatáram mértéke. A TA-SLIDER és TA-MODULATOR okosmeghajtó és szelep kombinációja együttesen teszi lehetővé, hogy a TA-SLDIDER mobiltelefonnal történő programozása során közvetlenül a térfogatáramok megadásával határozhassunk meg szükséges szelepszár hosszokat. Ha a mellékelt QR kódot beolvassa a mobiltelefonjával vagy a vagy az alábbi YouTube© linket (https://youtu.be/zShVF11fSUY) begépeli a számítógép keresőjébe, akkor megtekintheti , hogyan zajlik a TA-SLIDER okosmeghajtó programozása és hogyan lehetséges egyetlen TA-MODULATOR térfogatáram korlátozó szeleppel, két különböző térfogatáramot korlátozni.

Összefoglalás

Egyetlen „dP-V” szelep nem képes a különböző üzemállapotok, különböző „dp” és „V” igényeit kielégíteni. Míg télen a „dP-V” szelep, a motoros szelepek ellen dolgozik, addig nyáron egyáltalán nem dolgozik, hanem teljesen nyitva van. Erre lehet megoldás, hogy hőcserélőként egy-egy TA-MODULATOR térfogatáram korlátozó szelep építünk be és a TA-SLIDER okosmeghajtó felprogramozásával, a két üzemállapothoz két különböző térfogatáramot korlátozunk.