https://gpk.bme.hu/hu/cikkek/392

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

Az energiatermelési szakirányú továbbképzési szak három ágazatának oktatási célkitűzése olyan, kiemelkedő energiastratégiai, technológiai tudással és naprakész gazdasági, jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a hő- és villamos energia, a távhőellátás valamint a megújuló energia szakterületének átfogó hazai és nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismeretével rendelkeznek.

A végzett hallgatók képesek lesznek a különböző energetikai problémákat felismerni, azokat az energiahatékonyság és a fenntartható energetika hazai adottságainak megfelelően megoldani. Olyan, új energetikai szemléletmóddal és speciális ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzését szeretnénk megvalósítani, akik a korábban megszerzett mérnöki végzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában ismerik az energetika hazai és nemzetközi problémáit, megoldási módszereit, képesek a változatok feltárására, hatásuk elemzésére, valamint a fenntartható energetika követelményeivel harmonizáló műszaki technológiák alkalmazására, a létesítmények szakszerű megtervezésére, üzemeltetésére. Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk a fenntartható energetika új szemléletének kialakítását.

A szak megnevezése:

  •     Energiatermelési szakirányú továbbképzési szak
  •     levelező képzés képzés legalább alapszakos (BSc) vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettséggel rendelkezők számára

Szak részletes leírása a Képzési tájékoztatóban érhető el.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

    Energiatermelési szakmérnök

A képzés során a következő ágazatok (specializációk) közül lehet választani:

    Hő- és villamosenergia ágazat;
    Megújuló energia ágazat;
    Távhőellátás ágazat.

A jelentkezés feltételei:

  •     műszaki képzési területen szerzett legalább főiskolai vagy alapszakos (BSc) szintű végzettség és
  •     legalább három éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A képzési idő:

  •     a félévek száma: 4 félév, a kontaktórák száma: 480 (kéthetente péntek-szombat)
  •     az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120.

Önköltség:

A képzés kizárólag önköltséges formában érhető el, melynek mértéke 265 000 Ft/félév.

A szakért felelős oktató, kapcsolattartó:

    Dr. Györke Gábor, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, gyorke.gabor@gpk.bme.hu 06-1/463-2619

Jelentkezés a szakra:

Az energiatermelési szakirányú továbbképzési szakot elegendő számú jelentkező (legalább 12 fő) esetén tanévente (szeptemberi) kezdéssel indítjuk. Jelentkezni a Központi Tanulmányi Hivatal által üzemeltetett on-line felületen lehet: szakmérnök regisztráció.

Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Az oktatás kezdete: szeptember 3-4. hete.